Fundamentele veranderingen in samenwerken, ontwikkeling en innovatie beginnen bij jou!

Durf jij in de spiegel te kijken?

 

Menselijk kapitaal is kern kapitaal.

Wij zien mensen als het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Net als kapitaal in de vorm van onroerend goed, wagenpark of machine park moet dit kapitaal onderhouden worden. De juiste aandacht en ruimte voor ontwikkeling zorgen ervoor dat het menselijk kapitaal groeit tot de maximale waarde.

Net zoals ieder ander kapitaal is het belangrijk dat jij zelf bepaalt wat er mee gebeurt. Zie het ontwikkelen van menselijk kapitaal maar als het uitbreiden van het wagenpark. Je wilt zelf de kleur en de uitvoering bepalen en op basis van die keuze heeft het nieuwe voertuig een bepaalde waarde in €.  Bij de ontwikkeling van menselijk kapitaal is het net zo. Je kiest zelf de mate van getraind-heid en de vorm waarin de ontwikkeling wordt uitgevoerd en net zoals met elke andere kapitaalvorm van jouw organisatie hou je de vinger aan de pols en bepaal je zelf wat ermee gebeurt.

mens en organisatie ontwikkeling

Natuurlijk adviseren wij als specialist, je graag over de ontwikkeling van het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Dit kapitaal is (vinden wij) dan ook het kern kapitaal van je organisatie. Zoals wij bij defensie met de paplepel ingegoten hebben gekregen “Niemand is belangrijker dan het team” (Gen. Otto van Wiggen) en Leiderschap en Leren zijn onmisbaar voor elkaar ( J.F Kennedy). Zo gaan we ook om met de ontwikkeling van jouw menselijk kapitaal.

Wij doen wat we zeggen, zeggen wat we doen en bewijzen dat we gedaan hebben wat we gezegd hebben.

Wij stellen de mens centraal en richten ons op het ontwikkelen van het menselijk kapitaal met de focus op het leiderschap in jouw organisatie.

De juiste arbeidscapaciteit beschikbaar nu en in de toekomst.
Wij onderzoeken voor u welke capaciteit u nu in huis heeft ondersteunen u bij het “future proof” maken ervan!

Het ondersteunen van het ontwikkelen van uw arbeidscapaciteit doen wij door een combinatie van 3 instrumenten.

HRDM ADVIES

 • Hoe medewerkers kunnen participeren in de kennisontwikkeling van een organisatie?
 •  
 • Naast traditionele opvatting over kennis, waarin techniek en ICT een prominente rol vervullen, wordt het besef dat een een kennis cultuur belangrijk is voor de groei van een organisatie steeds groter. In die kennis cultuur gaat het vooral gaat om het beter begrijpen van,het ontwerpen, ontwikkelen, leren, creëren, samenwerken, en het beleven van ontwikkeling.
 • In ons HRDM advies helpen wij binnen organisaties de verschuiving faciliteren van taak en resultaat naar rol en rendement.
 • Wij helpen het accent verleggen van van regels, procedures, systemen, methoden en technieken naar de medewerkers die waarde hechten aan ontplooiing, het verkennen van mogelijkheden, betrokkenheid, respect, integriteit, zorgvuldigheid en duurzaamheid.LeerMaatWerk, mens en organisatie ontwikkeling

ADVIES EN TROACHING

 • Op basis van vooronderzoek stellen wij de (volgens ons) nodig interventies voor. Dit onderzoek doen wij aan de hand van de “Organisatie Resultaat Kompas scan”
 •  
 • Het resultaat van deze scan is een rapport/presentatie waarin het IST en SOll wordt weergegeven.
 • Wij adviseren daarin hoe het meest efficiënt de arbeidscapaciteit kan worden ontwikkeld. Onze interventies op arbeidscapaciteit bestaat uit troaching (het beste uit de wereld van taining en coaching) Door in interventies actieve werkvormen, korte theoretische onderbouwing, simulatie, coaching en praktijk te combineren halen wij met onze interventies een transfer percentage die 50% groter is dan conventionele opleidingen of trainingen.
 • LeerMaatWerk, groei van menselijk kapitaal

COMPETENTIE ONTWIKKEL MATRIX®

 • Met de Competentie Ontwikkel Matrix© stellen wij organisaties in staat zelf de medewerkers langs de organisatie verwachtings-meet-lat te leggen.
 •  
 • De Competentie Ontwikkel Matrix© is niet alleen software maar meer dan dat een werkwijze met als doel op het juiste moment de juiste arbeidscapaciteit beschikbaar te hebben, nu en in de toekomst!
 • De Competentie Ontwikkel Matrix© is de oplossing voor competentie management en competentieontwikkeling. Steek zelf de thermometer in uw organisatie en bepaal zelf wat u welke competenties u wilt ontwikkelen. Natuurlijk wordt de voortgang binnen de Competentie Ontwikkel Matrix© geborgd en geeft het systeem u advies over hoe de diverse competenties te ontwikkelen.
 • Onze software is te koppelen met diverse salaris en personeelssoftware systemen.LeerMaatWerk, meetbare competentie ontwikkeling
UA-39522126-1