"De toekomst is afhankelijk van wat we doen in het heden."

Mahatma Gandhi

De organisatie scan aan de hand van het "Organisatie Resultaat Kompas" (O.R.K.)

De organisatiescan door middel van het O.R.K. geeft je inzicht in opleidingskundige en bedrijfskundige uitdagingen die mogelijk nu of in de toekomst in jouw specifieke situatie voorkomen. Daarbij biedt de uitslag van de scan je een specifiek startpunt voor verbetering en een generieke oplossingsrichting mocht dit in jouw organisatie noodzakelijk dan wel wenselijk zijn.

Wat is het Organisatie Resultaat Kompas?

Het O.R.K. is een metaforisch kompas met 3 naalden. De balans tussen de 3 naalden* met als spil leiderschap staat gelijk aan het organisatie rendement, organisatie continuïteit en de organisatie cultuur.
Wij onderzoeken de balans en stellen op basis van ons onderzoek een interventie traject op. Met dit traject breng je de balans terug in jouw organisatie.

organisatie-resultaat-kompas-ork-xl

*De organisatie scan aan de hand van het ORGANISATIE RESULTAAT KOMPAS met het daaruit voortvloeiende interventietraject komt in aanmerking voor de subsidie: “Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen (ESF 2014-2020)”.

Onderzoeksgebied 1: Leiderschap, de as in een organisatie.

In dit deel onderzoeken we hoe het leiderschap als functionaliteit in uw organisatie is vormgegeven en of dit het gewenste resultaat oplevert.
Het resultaat van dit deel van het onderzoek is 

Leiderschap heeft direct invloed op kennisoverdracht, arbeidscapaciteit en historisch besef daarom is het de spil in ons model.

Onderzoeksgebied 2: Organisatie, de kracht van kennis.

In dit deel van de scan onderzoeken we de verbinding tussen historisch besef en kennisoverdracht.
Het resultaat van deze verbinding is organisatie continuïteit.
We stellen vast:

  • waarom processen op de huidige manier lopen. Gaat het altijd zo of is dit “best practice”?
  • of kennis wordt geborgd, verbeterd en weer ontsloten. Zodat niet alleen nu de goede dingen gedaan worden maar juist ook in de toekomst.
  • hoe groot de mate van uitwisselbaarheid is van medewerkers en specifiek medewerkers die kunnen worden aangemerkt als kennisdrager.

Onderzoeksgebied 3: Resultaat, de menselijke meerwaarde.

In dit deel van de scan onderzoeken we de verbinding tussen kennisoverdracht en uw arbeidscapaciteit.

Het resultaat  van deze verbinding is het organisatie rendement.

We stellen vast of:

  • uw arbeidscapaciteit de juiste competenties heeft op dit moment en of de arbeidscapaciteit klaar is voor de toekomst.
  • kennisoverdracht plaatsvindt in zulke mate dat het bijdraagt aan het organisatie rendement.
  • voldoende kennisoverdracht plaatsvindt zodat de kwaliteit in de arbeidscapaciteit niet bij één of enkele kennisdragers ligt.

Onderzoeksgebied 4: Kompas, de richting van succes.

In dit deel van de scan onderzoeken we de verbinding tussen arbeidscapaciteit en historisch besef.

Het resultaat van deze verbinding is de organisatie koers.

We stellen vast of:

  • uw organisatie nog wel op (geplande) koers ligt en of dit de juiste koers is voor de toekomst.
  • alle medewerkers mee kunnen navigeren naar de toekomst en of zij die nieuwe verwachting aan kunnen.
  • of de organisatie doordrongen is van visie, missie en doelstellingen of deze vertaald zijn naar afdelings- en individueel niveau en of er naar wordt gehandeld.
Contact informatie

LeerMaatWerk V.O.F.
Nienoord 3 

8226 RG Lelystad

info@leermaatwerk.nl
+31 320 422 442

KVK 5326 1402

Zoek je iets?


Recente posts