Coachend leiderschap is succesvol door H.A.V.T.

coachend leiderschap levert het beste resultaat op

Coachend leiderschap blijkt meest succesvol!

Coachend leiderschap blijkt uit onderzoek de meest succesvolle manier van leiderschap te zijn. Succes wordt vaak toegeschreven aan de klik, de techniek en de bereidheid om te ontwikkelen. Dat zijn natuurlijk ook belangrijke ingrediënten in het proces. Maar in werkelijkheid zijn dit alleen maar  staptegels die leiden tot resultaat. En resultaat is wat wij nastreven, toch?
Beweging is ontwikkeling! Hoe bewerkstelligen wij die nodige beweging en hoe houden we die vast?
Het is makkelijk in discussie te raken over prestatie management met managers. Zij zijn vaak bezorgd over het gebruik van prestatiegegevens en hoe deze de werknemers echt helpen. Managers leggen die cijfers allemaal anders uit en zullen allemaal aan andere raderen draaien om de cijfers positief te beïnvloeden. Binnen organisaties waar die beweging goed waarneembaar zijn structureel een aantal zaken zichtbaar.
coachend leiderschap door helderheid
helder

1. Helderheid

Medewerkers zullen omwegen maken en als de te varen koers niet helder is. Als er een troebel beeld is van de koers is zal er veel gecommuniceerd moeten worden om deze helder te krijgen. Dat kost tijd en heeft een negatief effect op de bereidheid om te ontwikkelen en op de verbinding.
leider analyseer
authentiek

2. Authenticiteit

Medewerkers zien meer dan we denken. Daarnaast is het onvermijdelijk dat er een verwarmingsbuizen communicatiecircuit is. Zit de leider niet lekker in zijn rol en is hij niet zichzelf dan is dat waarneembaar. Dat heeft een nadelig effect op het vertrouwen en vertrouwen is moeilijk te herstellen. Onderling wordt hierover gesproken en de kracht van de positie van de leider zal afnemen.

leiderschapsmethodes
verwachting

3. Verwachting

De leider moet denken in effecten en deze gewenste effecten delen met zijn medewerkers. Zo weet de medewerker wat er van hem wordt verwacht. Ook al wijkt de uitvoering af van hetgeen gepland is de verwachting is de stip op de horizon dus er kan altijd voortgang geboekt worden. Dat betekend dat bij de verstrekking van elke opdracht aan een medewerker ook het oogmerk (wat wil ik daarmee bereiken) door de leidinggevende moet worden gedeeld.

4. Terugkoppeling

Vaak zijn leiders of managers heel taak en resultaat gericht. Overwegend ondersteund met een correctieve houding. Als de opdracht wordt verstrekt en aan het eind van het proces is er pas een controle is er dan pas tijd voor correcties. De herstel werkzaamheden die daaruit voortkomen drukken direct weer op resultaat en tijd. Een medewerker die zelf zijn opdracht invulling bedenkt is meer betrokken en zal meer zijn best doen de gewenste resultaten te halen en te voldoen aan de verwachting.
Als de leider na de opdracht verstrekking tijd geeft voor analyse en een terugkoppeling vraagt wordt de uitvoering preventief corrigeerbaar. Dus laat de medewerker uitleggen hoe hij deze opdracht gaat aan pakken, aangeven waar hij kritieke punten ziet, waardoor hij succes denkt te boeken, welke middelen hij gebruikt en wat het gedachte verloop is van de opdracht. Die terugkoppeling naar de leider stelt de leider in staat het proces te volgen en niet pas het resultaat te controleren.Vaak zijn leiders of managers heel taak en resultaat gericht. Overwegend ondersteund met een correctieve houding. Als de opdracht wordt verstrekt en aan het eind van het proces is er pas een controle is er dan pas tijd voor correcties. De herstel werkzaamheden die daaruit voortkomen drukken direct weer op resultaat en tijd. Een medewerker die zelf zijn opdracht invulling bedenkt is meer betrokken en zal meer zijn best doen de gewenste resultaten te halen en te voldoen aan de verwachting.

Door zich op te stellen als coach met name in deze 4 aspecten blijft er altijd beweging en houd de leider ontwikkel momentum vast. Een medewerker zal net dat stapje extra doen wat leiders zo vaak vragen. Alleen die stap wordt nu bewust gezet.

LeerMaatWerk V.O.F.
Nienoord 3 

8226 RG Lelystad
info@leermaatwerk.nl

+31 320 422 442
KVK 5326 1402


Vind hier intererssante downloads