Search

Wetswijzigingen HR: Wetsvoorstel Breed Offensief (1 januari 2023)

Wetswijzigingen HR: Het wetsvoorstel Breed Offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. De bedoeling is dat de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • Vereenvoudiging loonkostensubsidie;
  • Expliciete aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach), harmonisering instrumenten;
  • Wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;
  • Vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie;
  • Een uitzondering op de vier weken zoektermijn voor een specifieke groep jongeren met beperkingen en de bevoegdheid voor gemeenten om andere jongeren als dat nodig is tijdens de vier weken zoektermijn ondersteuning te bieden;
  • Verbeteringen doorvoeren in het instrument individuele studietoeslag

Gebruikelijk loon innovatieve startups. (1 januari 2023)

De uitzondering met betrekking tot het gebruikelijk loon van innovatieve start-ups vervalt met ingang van 1 januari 2023. Er geldt overgangsrecht tot maximaal 1 januari
2025, afhankelijk van het jaar waarin er met de regeling is gestart.


Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (1 januari 2023)

Het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten staat gepland om per 1 januari 2023 in werking te treden. Deze wetswijziging moet het aantrekkelijker maken om voor het aantrekken en behouden van personeel gebruik te maken van aandelenoptierechten.


Werkkostenruimte gaat omhoog naar 3% (1 januari 2023)

Via een nota van wijziging zal worden voorgesteld de vrije ruimte tijdelijk voor het jaar 2023 verder te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%.


Gemeenschappelijke skills taal en CompetentNL (vermoedelijk 1 januari 2023)

De regering heeft een actieplan gelanceerd om de leercultuur in bedrijven te verbeteren:
Leven Lang Ontwikkelen. Met ingang van 2023 investeert het kabinet 1,2 miljard in dit programma.


Thuiswerkvergoeding (1 januari 2023)

De vergoeding die werkgevers onbelast mogen verstrekken voor thuiswerken, gaat in 2023 omhoog naar € 2,13 per dag.


CO2-uitstoot zakelijk verkeer rapporteren (Uitgesteld tot 1 juli 2023)

Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten op grond van het Ontwerpbesluit werkgebonden personenmobiliteit voortaan de uitstoot van hun zakelijke mobiliteit doorgeven aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).


Nieuw pensioenstelsel (Uitgesteld tot 1 juli 2023)

Met het wetsvoorstel wil de regering uitvoering geven aan het in 2019 gesloten Pensioenakkoord en het pensioenstelsel beter aan laten sluiten bij de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 juli 2027.


Wetswijzigingen HR: Minimumloon per leeftijd (1 januari 2023)

Leeftijd % van het minimumloon Per maand Per week Per dag Per uur
bij 36 uur
Per uur
bij 40 uur
21 jaar en ouder 100% € 1.934,40 € 446,40 € 89,28 € 12,40 € 11,16
20 jaar 80% € 1.547,50 € 357,10 € 71,42 € 9,92 € 8,93
19 jaar 60% € 1.160,65 € 267,85 € 53,57 € 7,45 € 6,70
18 jaar 50% € 967,20 € 223,20 € 44,64 € 6,20 € 5,58
17 jaar 39,5% € 764,10 € 176,35 € 35,27 € 4,90 € 4,41
16 jaar 34,5% € 667,35 € 154,00 € 30,80 € 4,28 € 3,85
15 jaar 30% € 580,30 € 133,90 € 26,78 € 3,72 € 3,35

Wat onze klanten zeggen