Search

Samenwerken is meer dan samen werken

Samenwerken en dan bedoelen we succesvol samenwerken dat gaat niet zomaar. Op hetzelfde moment en bij elkaar in de buurt werken dat is eenvoudig. Dat betekent niet dat je samenwerkt bij samenwerken komt wel iets meer kijken. Samenwerken is tenslotte een gedragscompetentie en die kunnen niet zomaar even worden aangeleerd zoals bijvoorbeeld veters strikken.

Investeren in samenwerken

Samenwerking is een competentie die iets vraagt. Het vraagt talent in te zetten voor het resultaat van het team en of de organisatie. Daarbij moeten anderen en hun talenten geaccepteerd en getolereerd worden. Er zijn verschillende talenten en valkuilen. Er zijn ook nog eens verschillende zienswijzen. Om de verschillen te overbruggen en elkaar te versterken is het nodig elkaar te kennen. Dat is de eerste investering. Ga je samenwerken leer elkaar dan eerst kennen.

Samenwerken is één team één taak.

Om samenwerking in een organisatie te verbeteren is het noodzakelijke dat iedereen weet welk doel er bereikt moet worden. Dit doel moet worden door vertaald naar alle niveaus en expertises. Een organogram geeft de niveaus en de bezetting weer van een organisatie. Langs dezelfde lijnen als in een organogram moet de opdracht vertaald worden. Telkens weer moet gerefereerd, verwezen en gewezen worden op de opdracht en het verband in het grote geheel. Zo weet iedereen waaraan bijgedragen wordt. Zo wordt ook duidelijk wie er niet wil bijdragen aan het behalen van het gestelde resultaat. Dat leidt ertoe dat iedereen weet wat zijn bijdrage door de samenwerking. De bijdrage aan het teamresultaat en de bijdrage aan het organisatie resultaat. Dit zorgt voor focus en betrokkenheid.

Samenwerken en de bijdrage van het individu.

Samenwerken, je moet het als individu maar even doen. Je karakter bepaalt in welke mate je openstaat voor samenwerken. Onderweg zul je in conflicten terecht komen of deze juist mijden. Je zult vertrouwen moeten hebben in jezelf en anderen. Je moet geloven in het halen van het resultaat. Het resultaat van jezelf, het team en de organisatie. Deze competenties vragen onderhoud en training. Het vraagt aan de individu om te blijven willen bijdragen. Dat is makkelijk zolang de feedback cultuur goed is. Ook als het minder soepel loopt vraagt samenwerking dat je bijdraagt en dat je wil bijdragen. Op de momenten waarop de wind even uit de zeilen is en het tempo afneemt dan word je als individu uitgedaagd positief te blijven bijdragen. Dan wordt de investering in samenwerken zichtbaar. Samenwerken geen vanzelfsprekendheid het is een belangrijke competentie die onderhoud nodig heeft.

Leiderschap is verantwoordelijk voor cultuur en resultaat.

Samenwerken gaat dus niet vanzelf. Het vereist betrokkenheid en inzicht om samen een resultaat te halen. De manier van samenwerken is het gevolg van leiderschap en een leiderschapsstijl.

Van invloed zijn:

  • De logica van het plan
  • De bekendheid met het plan
  • De sfeer waarin wordt samengewerkt.

Het leiderschap moet hier aandacht aan besteden. Soms met als kenmerk relatiegericht te zijn soms met als kenmerk resultaat gericht te zijn. Het leiderschap stuurt om de valkuilen heen van te resultaatgericht of te relatiegericht. Zodat iedereen geïnformeerd en betrokken blijft. Daarmee en daarom is het leiderschap verantwoordelijk voor cultuur en resultaat in samenwerking.

Executive summary

Samenwerken en dan bedoelen we succesvol samenwerken dat gaat niet zomaar. Op hetzelfde moment en bij elkaar in de buurt werken dat is eenvoudig. Dat betekent niet dat je samenwerkt bij samenwerken komt wel iets meer kijken.

Tags

Gerelateerde artikelen over leiderschap