Leiderschap is een arbeidsomstandigheid, slechte arbeidsomstandigheden is slechte resultaten en veel verzuim!

Leidinggeven is het positief beïnvloeden van gedrag van anderen om een bepaald doel te bereiken.
Alleen al die definitie maakt al duidelijk dat er onder slecht leiderschap doelen niet behaald worden. De oorzaak hiervan zijn de arbeidsomstandigheden. Want ja leiderschap is ook een arbeidsomstandigheid van hen die de druk voelen van leiding (moeten) geven en van hen die leiding ontvangen.

conflicthanteren

Stres factoren dragen bij aan veel verzuim. Voorbeelden daarvan zijn krappe deadlines, hoge werk druk, repeterende werkzaamheden maar ook het gevoel van druk door de stijl van leidinggeven en mis management.

Om beeld te krijgen bij theorie heb ik 2 sprekende voorbeelden.

 

  1. De Nederlandse overheid.
    Defensie en politie zijn veelvuldig in het nieuws. Veel misstanden en voorbeelden van slecht leiderschap en mismanagement komen aan het licht. Parralel daaraan stijgt ook het ziekte verzuim. Nu is stijging van ziekte verzuim sinds 2014 de trend. Maar die trend is onder burgerpersoneel van defensie dusdanig hoog dat aan de minister van defensie daarom al om uitleg is gevraagd.
  2. KNVB
    Het Nederlands elftal presteert ondermaats. Er is veel rumoer in de KNVB top en de direct leidinggevende (bondscoach) is niet een “echte” leider. Hij laat veel zaken, zoals welke keeper speelt er, over aan assistenten. Daarmee ben je niet het leidend voorbeeld wat besluitvaardig en standvastig overkomt. Hoewel spelers van het Nederlands elftal allemaal prima kunnen voetballen, presteren zij niet als team op het niveau wat zij zouden kunnen. “Wat er inzit, komt er niet uit.”

Onderzoek (“Destructive behaviours and leadership, the source of the shift from a functional to dysfunctional workplace?”) wijst uit leiderschap is een arbeidsomstandigheid
dat slecht leiderschap niet alleen een disfunctioneren en ondermaatse prestaties in de hand werken het gaat zelfs zover
dat er sprake is van organisatie schade.
Nu wil ik de verzuimcijfers niet direct koppelen aan slecht leiderschap. Bijzonder is het wel, we verzuimen minder vaak maar langer. De reden van verzuim zijn vaker dan ooit de arbeidsomstandigheden die bij medewerkers stress veroorzaken:

Stress wordt verzuim

Nu leidt stress niet direct tot verzuim. Stress gerelateerde klachten leiden vaak pas op de lange termijn pas tot verzuim. Wat betekend dat voor er uitval plaatsvindt een medewerker een tijd ondermaats presteert en minder of weinig bijdraagt aan het team. Je kunt je de vicieuze cirkel al voorstellen van aanspreken op prestaties, gevoel van druk etc., tot er uitval plaatsvindt.
Verzuim kost werkgevers in Nederland gemiddeld € 230 per dag. Voor een bedrijf met minder dan 10 medewerkers is dat bedrag € 137 per dag.
Gebleken is dat leiderschap waar bij een meer coachende manier wordt gebruikt en waarbij er sprake is van aandacht, inbreng en overleg veel minder stress veroorzaakt. Deze stijl van leiderschap richt zich op de relatie en de kwaliteiten die de medewerker heeft niet op de taken die hij moet uitvoeren. In organisaties waar deze manier van leidinggeven wordt toegepast gecombineerd met een duidelijke organisatie visie komt veel minder verzuim voor.

coachend leiderschap leidt tot minder verzuim

Het beïnvloeden van die arbeidsomstandigheden en het voorkomen van het daaraan gerelateerd verzuim hebben organisaties dus zelf in de hand. Het aanleren en of veranderen van de leiderschapsstijl is absoluut mogelijk. Nu moeten we alleen de organisaties overtuigen dat leiderschap een arbeidsomstandigheid is die zij zelf kunnen beïnvloeden.