Missie en visie

Missie en visie, welke organisatie is daar nu niet mee bezig. Bezoek websites van diverse organisatie en je vind de meest prachtigste bloemlezingen bestaande uit geweldige volzinnen. In mijn huidige werk als consultant troach zet ik als interventie o.a. battlefield-tours in. Eén van die tours begint op een Duitse begraafplaats met Duitse slachtoffers van de 2e wereldoorlog. Daar begin ik de interventie met een reflectie op missie en visie. Net als jij, de lezer, hebben de deelnemers aan de battlefield-tour, vooral middenkader, MMT, MT en directies ook vraagtekens bij wat de begraafplaats te maken heeft met missie en visie. De battlefield-tour zou daar niet starten als hij er niet alles mee te maken had. Het credo “Ein Kamerad ist nie allein” was toen en nu in de Duitse armee een goed doorleefde visie. Dat is de reden dat de battlefield-tour op die Duitse begraafplaats begint. De visie is zo doorleefd dat zij doorgevoerd is tot na de dood van deze Duitse militairen. Na de dood zijn de Duitse militairen weer verworden tot wat zij in hun opleiding tot militair met harde hand moesten leren zijn. “Wij zijn kameraden en krijgers.” Omdat een kameraad nooit alleen is, zijn deze militairen samen met een andere kameraad begraven ongeacht rang of stand. Dat in tegenstelling tot de geallieerde begraafplaatsen en erevelden, daar ligt elke militair alleen begraven. Het Duitse leger van begin 2e wereldoorlog heeft zijn visie doorleefd en uitgevoerd. Dat was onder andere de reden van hun hardnekkige verzet, in verloren positie aan het eind van de 2e wereldoorlog.

Missie en visie meer dan een mooie slogan

Missie en visie moeten meer zijn dan een mooie slogan. Kijk maar naar de slogan van onze krijgsmacht “Je moet het maar kunnen”. Ondertussen piept en kraakt de krijgsmacht door gebrek aan personeel, en gebrek aan deugdelijk materieel. Toch houden we de “can-do-mentaliteit” vast in elk geval in de top van de organisatie. Dus meer en meer negativiteit komt er uit kazernes op straat te liggen. Geen materiaal en het pensioen onder druk; waar is die “can-do-mentaliteit” aan de top? Zo komt de organisatie niet alleen van buiten maar ook van binnen onder druk te staan en bijten de missie en visie samengevat in die mooie slogan de organisatie in haar kont. Missie en visie worden niet doorleefd en dus wordt er gefaald. Zelfs zo erg dat de krijgsmacht, waar veel trotse mensen werken en werkten, diverse demonstaties te verduren krijgt. Terwijl de militairen gewoonlijk helemaal niet van het buiten hangen van vuile was zijn. In tegendeel, als het allemaal klopt en zij hebben hun best gedaan, dan groeit de broederschap tot ongekende hoogte en dan sluiten de rijen. Een mooi voorbeeld daarvan is de steun die Thom Karremans kreeg van veteranen toen hij ook bij het Europese hof werd vrijgesproken van vervolging. Zijn mannen waren er om steun te betuigen. Hun commandant en leider heeft er alles aan gedaan hoe zeer de missie ook mislukte. Het was moeilijk en er werd veel van de mannen gevraagd. Dat heeft Thom Karremans nooit onder stoelen of banken gestoken. Transparant en eerlijk, doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Dus de mannen waren er, want dan zijn militairen en veteranen hondstrouw.

Gefaald

Dezelfde veteranen sluiten zich dan wel weer aan bij de rechtszaak die zij gaan aanspannen tegen de Nederlandse staat. De veteranen van het bataljon dat vocht in Srebrenica nemen het de overheid kwalijk dat ze op een “onuitvoerbare missie” zijn gestuurd. Pas 20 jaar na dato gaf de minister van defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert toe dat het op voorhand een schier onuitvoerbare missie was. Naast het rapport van het NIOD (2002) was dat de eerste echte live erkenning. Dan zijn de rijen niet meer gesloten. Niet transparant en niet eerlijk dan gaat zelfs een veteraan in verzet.
De defensie-organisatie heeft dus gefaald en loopt daardoor nu een enorme deuk op. Het gaat beter met de economie dus daalt de instroom van nieuw defensiepersoneel. Terwijl het met de nieuwe dreigingen van buiten de NAVO en binnen de NAVO -we zullen echt aan de bak moeten van Trump- het juist zo nodig is om nieuw talent te verwerven. Door alle negatieve media-aandacht dalen de instroomcijfers nog harder dan gebruikelijk na een crisis.

De metafoor die het bedrijfsleven hieruit kan halen is even voor de hand liggend als simpel.

Doorleef je missie en visie of faal.

Nee, de organisatie gaat niet direct te gronde en opdrachtgevers zullen ook niet direct vluchten. Wel zal de druk, van buiten en van binnen, op de organisatie toenemen zodra je niet eerlijk en transparant bent. Druk van buiten daar zijn we meestal wel op bedacht, maar op druk van binnen meestal niet. Signalen van de druk van binnen zijn meestal gebrek aan eigenaarschap en motivatie. Dus is er bij jou in de organisatie gebrek aan eigenaarschap en motivatie, begin dan niet direct te gooien met reprimandes, officiële waarschuwingen en andere sancties. Reflecteer juist op de organisatie en haar leiderschap, zijn we eerlijk en transparant en doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen? Dan ga je de knoppen herkennen die bijdragen aan het creëren van hondstrouwe medewerkers die tot ongekende prestaties komen en groeit het geloof in eigen kunnen. Vervolgens kun je aan die knoppen gaan draaien.

De crisis

Er zijn veel organisaties waar de crisis er nogal heeft ingehakt. In die organisaties zijn veel minder charmante beslissingen genomen. Dat is zo, dat hoort bij leiderschap en is inherent aan een economische crisis. De organisaties die daar nu goed uitkomen en gelijk weer op stoom zijn om de output te verhogen, zonder op kwaliteit in te boeten, hebben het in de crisis het best gedaan. Daar was men eerlijk en transparant. Waar dat niet het geval was, dat was dáár waar men zware beslissingen achter gesloten deuren nam en waar voldongen feiten op een prikbord werden gepresenteerd. Daar voelt het personeel zich geslagen. Zij zullen niet vooraan staan om harder te gaan lopen nu het gevraagd wordt. Daar is gebrek aan eigenaarschap en motivatie. Dat zijn organisaties die niet hun missie en visie doorleven, maar leven bij de dag. Dat zijn organisaties waar ad hoc gereageerd wordt op klant- en marktsignalen. Daar moet men het personeel overtuigen om weer volledig te gaan voor de organisatie.

Leerpunt

Wat wij ervan kunnen leren? Missie en visie zijn de reden waarom een organisatie bestaat, aangevuld met een methode waaraan een organisatie herkend kan worden. Wat er ook gebeurt, welke crisis ook de kop opsteekt een organisatie moet dat blijven uitdragen en de top van de organisatie moet dat blijven ondersteunen.
Doorleeft zij missie en visie niet, dan zal zij uiteindelijk falen.

Klik hier om terug te gaan naar de blog pagina. Klik hier om terug te gaan naar de home pagina

LeerMaatWerk V.O.F.
Nienoord 3 

8226 RG Lelystad
info@leermaatwerk.nl

+31 320 422 442
KVK 5326 1402


Vind hier intererssante downloads