Organisatieontwikkeling, Het zijn de mensen die het hem doen!

Organisatieontwikkeling, wat is dat eigenlijk? Omdat dat lastig te duiden is krijg je als je het 10 mensen vraagt 10 verschillende antwoorden. De overeenkomst van de 10 antwoorden is groei en de moeilijkheid van het proces om die gewenste groei te realiseren. 

leiderschap

Leiderschap

Leiderschap als funcionaliteit Bepaalt de cultuur en het resultaat van een organisatie

Organisatie continuïteit​

Organisatie continuïteit

Hoe uitwisselbaar mensen zijn en hoe procedures tot stand komen en uitgevoerd worden bepaalt de levensduur van een organisatie.

organisatie rendement

Organisatie rendement

Het competentieniveau van alle medewerkers en de mate waarop zij het competentieniveau kunnen aanpassen aan wat in de toekomst nodig is bepaalt het organisatierendement.

Koers

Koers

Door de koers te vertalen in missie en doelstelling wordt de identiteit van een organisatie zichtbaar. Deze zichtbaarheid heeft invloed op de aantrekkingskracht naar nieuwe medewerkers en naar klanten. De koers is dus voor een organisatie van levensbelang.

Succesvolle organisatiesontwikkeling.

Er zijn organisaties waar organisatieontwikkeling wel succesvol is. Organisatieontwikkeling in de zin van voortdurende ontwikkeling, de ambitie om te excelleren en het dragen en uitdragen van de organisatievisie door iedere medewerker. Als organisaties die succevol zijn in organisatieontwikkeling zijn zij succesvol en betekenisvol voor  klanten. Dus klanten zijn tevreden en medewerkers doen dat extra stapje met plezier, als dat nodig is.

Succesfactoren van organisatieontwikkeling.

Organisaties die van organisatieontwikkeling een succes maken hebben dezelfde succesfactoren ook al zijn de organisaties op zich zeer verschillend.  Wil je weten wat deze succesfactoren zijn?

  1. Leiden.
    De manier waarop leidinggeven is ingericht in de organisatie past bij de mensen in de organisatie. Of het nu zelfsturend, eenhoofdig of welke andere vorm dan ook betreft. De manier waarop Leiders en het leiderschap is ingericht en waarop met de medewerkers wordt omgegaan is gericht op verbetering.
  2. Ontwikkelen.
    De ontwikkeling van de organisatie gaat gepaard met de ontwikkeling van professionals. Over die ontwikkeling heeft de professional zelf de regie.
  3. Veranderen.
    Organisatieontwikkeling gaat gepaard met verandering. Daarvoor is veranderbereidheid nodig. Daarbij zijn succesvolle organisaties in staat om de focus te leggen op het succes van de verandering niet op de negatieve aspecten.
Contact informatie

LeerMaatWerk V.O.F.
Nienoord 3 

8226 RG Lelystad

info@leermaatwerk.nl
+31 320 422 442

KVK 5326 1402

Zoek je iets?


Recente posts