Strategische Personeelsplanning, de strijd om het talent in losgebarsten.

Strategische personeelsplanning is een hot item binnen bedrijven. De mens centraal, human capital en meer van zulke kreten die zijn steeds meer hoorbaar binnen bedrijven en organisaties. Zeker nu de strijd om het talent weer in volle hevigheid is losgebarsten. Alle manieren die gebruikt worden om mensen te binden aan de organisatie zijn doorspekt met kreten waaruit de aandacht voor de mens blijkt. Meer geld, meer vrije tijd en meer ruimte om je talent te ontwikkelen. Allemaal belangrijke dingen die mensen doen kiezen voor organisaties. Maar wat gebeurt er als de mens “binnen gehaald” is. Dan gaat de organisatie om met mensen als of het mensen zijn en daar gaat het volgens mij mis.

Begrijp me goed, ik vind dat alle mensen andere mensen respectvol en menswaardig moeten behandelen. Het is de organisatie die mensen niet meer als mensen moet behandelen. Maar als machines of als een wagenpark of een andere kapitaalvorm. Ik zal uitleggen waarom.

Strategische Personeelsplanning, waarom machines wel?

Van machines is vooraf bekend wat de bijdrage aan de organisatie is. De organisatie is zich bewust, en heeft vaak al ingeregeld, op welke manier die waarde zolang mogelijk zo groot mogelijk blijft. Bijvoorbeeld door een productie snelheid vast te stellen en door onderhoud te plannen en te organiseren. Ook is de levensduur bepaald. Nog voor dat de machine voor het eerst productief is, is al bekend wanneer de volgende update en of aanpassing komt om levensduur en rendement zo ver mogelijk op te rekken. Daarnaast is ook bekend waar de beperkingen van een machine liggen en daar wordt rekening mee gehouden. Niet te lang achter elkaar door draaien, de snelheid aangepast aan de machine capaciteit en regelmatig pamperen. Als je er zo tegen aankijkt dan hebben de machines, in bedrijven en organisaties, het maar goed. Terecht want zij dragen nogal een fors deel bij aan het resultaat.

Strategische Personeelsplanning, de mens wordt losgelaten in de orgaanisatie.

De mens levert ook die bijdrage aan het organisatie rendement. Toch gaan organisaties beduidend minder met hun mensen om dan met hun machines. We kunnen de verwachtingen aan de mens duidelijk stellen in zijn aanname gesprek en onboarding-/inwerk periode. Daarna houdt het meestal op en wordt de mens losgelaten in de organisatie. Geen plan voor onderhoud, geen idee wat de maximale output kan zijn en wat de beperkingen zijn. Laat staan dat er een idee is wanneer de mens ge-update moet worden om de inzetbaarheid zolang mogelijk en zo gezond mogelijk te laten zijn. Natuurlijk is de mens geen machine. Een mens heeft een mening en gevoel. Twee toch wel zeer onderscheidende factoren ten opzichte van een machine. Maar de mens heeft ook het vermogen om te spreken, dat mag ook niet vergeten worden.

Strategische Personeelsplanning; maar wat is de basis?

Dit soort zaken kun je vastleggen in een strategisch personeelsplan SPP. Voor goede strategische personeelsplanning is wel een duidelijke missie en visie nodig. Een organisatie moet zich dan wel een goede voorstelling van de toekomst kunnen maken. Ik begrijp we kunnen wel voorstellen maar niet voorspellen dus die toekomst zal moeten worden beschreven in scenario’s. Bij elk scenario past een route in het SPP. Daarin wordt beschreven, gezien vanaf de toekomst naar nu, wat de verwachtingen aan het personeel zijn en welk onderhoud en ontwikkelprogramma daar tegen over staat.

Strategische Personeelsplanning; Doe niet zo menselijk!

Heb je als organisatie dus moeite om de mens te binden. Is er een grote mate van uitval op bijvoorbeeld welvaartsziektes of is het verloop enorm hoog. Kijk dan eens of de organisatie de mens niet te menselijk behandeld. En onderzoek eens of de mens niet beter als kapitaalvorm gezien kan worden. Dan gaat de mens zich ongetwijfeld menselijker en meer gewaardeerd voelen.

terug