Search

Teamtrainingen

Onze teamtrainingen zijn gebaseerd dilemma’s, waarbij wij het referentiekader (de thalamus) van de deelnemer zoveel mogelijk uitschakelen. Door dit deel van de hersenen dat de verbinding tussen emotie en besluit vormt buitenspel te zetten, gaan deelnemers automatisch gedrag, hun meest primaire gedragsvorm, vertonen. Dit automatisch effectief gedrag gaan wij trainen, zodat de deelnemers ook vanuit een automatisch reactie bijdraagt aan teamdoelen.