Search

LeerMaatWerk gaf specialistische adviezen en ondersteuning op rechtspositie‐ en HRM‐gebied aan het programmabestuur, en de programma directie. Het HWBP is op de goede weg in de transitie van programma naar werkgever mede dankzij LeerMaatWerk.