Search

Pure Smart Team; Teamtraining

Pure Smart Team is onze teamtraining methode gebaseerd op voor de deelnemer onbekende dilemma’s. Met onze methode schakelen wij zoveel mogelijk het referentiekader (de thalamus) van de deelnemer uit. De thalamus is een belangrijk deel van de middenhersenen dat een verbinding vormt tussen emotie en besluit. Door de thalamus buitenspel te zetten gaan de deelnemers automatisch gedrag vertonen. Dit is de meest primaire gedragsvorm van de deelnemer. In de training begeleiden en trainen wij de deelnemers in het ontwikkelen van automatisch effectief gedrag. Zo leert de deelnemer altijd bij te dragen aan de teamdoelen ook als hij automatisch reageert.

Pure Smart Team teamtraining aan de hand van de Pure Smart Team waarden.

De “PURE SMART TEAM” waarden lopen als rode draad en vormingsdoel door de teamtrainingen en worden op diverse terugkoppelmomenten en zeker in de intervisieronden gebruikt om de leerwinst te bepalen en te borgen.

  • PURE Ik doe ertoe en ik mag er zijn. Ik laat anderen in hun waarde.
  • SMART Ik maak afspraken die ik na kom. Ik maak goede afwegingen.
  • TEAM Ik lever een constructieve bijdrage. Samen kunnen wij meer dan ik alleen.

Pure Smart Team teamtraining

 

leermaatwerk de ontwikkel-oplossing die altijd werkt.

Jouw organisatie is uniek door de mensen die er werken. Daarom is er geen standaard aanbod mogelijk.  Wij maken elk traject op maat, zodat de grootste leerwinst wordt geboekt.

De resultaten van onze Pure Smart Team teamtraining.

Door het uitschakelen van het referentiekader denkt de deelnemer in een patroon van emotie en besluit. Door de deelnemer te trainen in welk eigen gedrag wel en geen effect heeft en door daarop te reflecteren ontwikkelt de deelnemer effectief automatisch gedrag. Dit heeft een positieve invloed op alle dagelijkse situaties waar de deelnemer mee te maken krijgt.

LeerMaatWerk teamtraining bouwstenen

Het best samenwerkende team met de beste teamresultaten is:

1. Overtuigd van de organisatie doelstellingen.

2. Bewust van de bijdrage die zij daarin als individu en team leveren.

3. Een divers gezelschap met verschillende talenten.

4. Eigenaar van de uitvoering, de kwaliteit en het resultaat.

5. Staat open voor kritiek

In een behoefte onderzoek kijken we samen naar de mogelijke ontwikkeling in jouw team en hun werk-situatie. Samen gaan we voor de best mogelijke omgeving waarin het team zo goed mogelijk kan presteren. Met het team gaan we voor het beste samenwerkingsverband waarmee een zo succesvol mogelijke prestatie kan worden geleverd. We gebruiken ervarend leren als basis waarin wij altijd pragmatisch en efficient werken.

Altijd worden wij ervaren als een aanjager van de team resultaat gerichtheid door sommige teamleden worden we soms als confronterend ervaren. Tot nu toe boekt elk team dat een leermaatwerk-traject of een LeerMaatWerk-training heeft doorlopen betere resultaten.
Wil je weten wat wij voor team of organisatie kunnen betekenen neem dan contact op!

Wat onze klanten zeggen