Motivatie en eigenaarschap zijn in de mode op dit moment. Talentmanagement is een beetje over. Organisaties houden zich nu bezig met de motivatie van medewerkers en de mate van verantwoordelijkheid die zij nemen voor hun werkprocessen.

Laat ik op voorhand alvast een illusie wegnemen: “ Mensen zijn niet door anderen te motiveren.”motivatie

Een mens is alleen door zichzelf te motiveren. Het zijn de drijfveren van een persoon die er voor zorgen dat er beweging komt. Om die drijfveren te kennen is het belangrijk dat je de persoon kent. Die kennis is nodig om een persoon op de juiste manier aan te spreken en ervoor te zorgen dat deze persoon in beweging komt.

Verandering is dus nodig! Als je de behoefte hebt om mensen in je omgeving te motiveren dan spreek je hen kennelijk op dit moment niet aan op de juiste manier. De verandering is dus nodig bij jezelf als je mensen wilt motiveren en eigenaarschap wilt laten nemen voor hun arbeidsprocessen.

OmgaanMetVeranderingIedereen wil verandering zien maar niemand wil veranderen! Zonder nieuw ingesleten patronen zal een persoon weer terug vallen in oud gedrag. Ook jij zelf! Verander dus jouw gedrag door nieuwe patronen in je gedrag in te slijten. Resultaat beleving is daarin een belangrijke factor voor succes. Dus neem kleine stapjes en vier je overwinningen.

 

 

Herinner je steeds het feit dat je verandering wilt bereiken en houdt het doel voor ogen. Je kan werken met “object reminders” zoals een klink van een deur of een post-it aan het beeldscherm van je Pc. Elke keer als je een klink vastpak binnen het bedrijf waar je werkzaam bent herinner je jezelf eraan dat je verandering wilt bereiken en dat je de collega’s op hun drijfveren wilt aanspreken. Op een post-it schrijf je een steekwoord wat de zelfde herinnering bij je oproept als bij de deurklink.mens en organisatie ontwikkeling

Denk eraan weet wat de mens drijft. Iedere persoon heeft andere drijfveren. De een wil een schouderklopje, een ander geld en weer een ander wil anderen helpen. Die drijfveren moeten dus terugkomen in jouw gedrag en in wat je zegt. Het aansturen wat veel leidinggevenden doen is taak en resultaat gericht. Een nieuwe taak ontvangen motiveert maar zeer weinig mensen. Terwijl een probleem oplossen om een bepaald effect te bereiken juist veel mensen aan spreekt op hun drijfveren. Die andere formulering kan een verandering zijn die een hele organisatie in beweging brengt.