Waarde creatie door eigenaarschap veel leiders en managers zijn ermee bezig. Vooral met de vraag hoe vergroten we eigenaarschap. Kennelijk is het zo dat medewerkers geen verantwoordelijkheid en betrokkenheid tonen. Ze doen wat er van hun gevraagd wordt maar doen niet dat stapje extra. Loopt de zaak helemaal mis dan nemen zij niet de verantwoordelijkheid voor de gemaakte fouten en wijst men naar anderen en naar de manier waarop gefaciliteerd is.

Mezelf Overwinnen

Het enige bedrijf dat ik heb gezien waar eigenaarschap wel automatisch in iedere persoon verankerd zit is defensie. Maar waarom daar wel en in andere organisaties niet?

Het belangrijkste verschil is dat defensie na werving en selectie standaard een functie-opleiding start. Die functie opleiding heeft altijd een sterk vormend karakter. Dat zorgt ervoor dat het gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel zo sterk ontwikkeld wordt dat eigenaarschap eigenlijk automatisch is in het vervolg van de verdere carrière van de militair. Daarna is (1) vertrouwen in vakmanschap en (2) betrokkenheid een feit voor iedere militair en militair leider.

Nu is eigenaarschap natuurlijk ook een kwestie van perceptie. We gaan er allemaal vanuit dat een hersenchirurg zich volledig eigenaar voelt en er alles aan zal doen zodat de operatie slaagt. Maar waarom hebben we dat niet bij een productiemedewerker? Als de producten van niet goede kwaliteit zijn doet hij er toch ook alles aan om dit te herstellen en de klant volgens de gemaakte afspraken en kwaliteitsnormen te leveren, of niet? De productiemedewerkers die dat wel hebben werken meestal al enige tijd voor de organisatie en kennen het bedrijf waar zij werken en hun collegae goed. Zij hebben het gevoel dat de machine eigendom is en voelen zich verantwoordelijk voor hetgeen zij produceren. Ze trekken het zich persoonlijk aan als er iets niet in orde is en zetten meerdere stappen harder om alle in orde te krijgen.

Communicatie-gedrag

Zulke (productie)medewerkers wil ieder bedrijf wel in huis hebben. Medewerkers die zich druk maken om het resultaat. Medewerkers die met machines, producten en processen omgaan als of het van hun is. Medewerkers die handelen alsof zij aandeelhouder van het bedrijf zijn en direct de gevolgen ervaren van succes en mislukkingen. Medewerkers die emotioneel betrokken zijn en niet alleen maar betrokken in hun denk- en doe gedrag. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar dat elke medewerker zich eigenaar voelt en eigenaarschap uitstraalt.

Allereerst is het dan noodzakelijk om het vakmanschap van de medewerker te erkennen er erop te durven vertrouwen. Dat gebeurt niet in elk bedrijf.
Het vakmanschap en het vertrouwen daarin is een lastig onderwerp. Niet iedere medewerker is die vakman of beheerst het vakmanschap zoals men het verwacht. Niet iedere vakman kent die verwachting of weet wat daarmee wordt bedoeld.
We moeten de verwachting Helder maken (om maar een deel van mijn vorige blog te gebruiken, HAVT) en de medewerker daarop aanspreken. Ja, we moeten de medewerker er zelfs op beoordelen. Zelfs dan is het nog niet klaar. We moeten in de medewerker investeren door hem te ontwikkelen. Naar het niveau van de verwachting en als hij daaraan voldoet naar het niveau wat we in de toekomst van hem gaan verwachten. We moeten dus in gesprek met de medewerker en die gesprekken zijn niet altijd makkelijk. We spreken de medewerker aan op zijn gedrag en houden hem verantwoordelijk voor wat hij moet presteren. We kunnen als leiders of managers dus geen conflict mijdend gedrag vertonen.

Conflict Hanteren

 

 

Ten tweede moeten we om eigenaarschap te creëren ruimte geven om falen, zonder de medewerker af te rekenen. Bij het maken van fouten hoort het ontwikkelen van de medewerker zodat de gemaakte fouten maar één keer voorkomen. Betrek de medewerker bij dat proces om zelf beter te worden. Waarin wil hij zelf verbeteren versus wat heeft de organisatie nodig. Accepteer dat iedere ontwikkeling begint met achteruitgang en dat het even duurt voor er boven het aanvangsniveau wordt uitgestegen. Als de medewerker betrokken wordt bij het ontwikkelproces van zichzelf, het team en de organisatie zal hij verder gaan kijken dan alleen naar dat waar hij controle op heeft. Hij zal ook collegae aanspreken op gedrag en zal ze helpen ontwikkelen. Niets is sterker dan een organisatie waarin men elkaar durft aan te spreken en waar men van elkaar wil leren. Zo wordt het van hun en ontstaat eigenaarschap.

Leiderschapsmethodes

Eigenaarschap draagt bij aan een hogere kwaliteit van diensten en producten. Binnen bedrijven met een hoge mate van eigenaarschap worden minder fouten gemaakt en worden gemaakte fouten beter en efficiënter opgelost. Zo zorgt eigenaarschap voor waarde creatie in elk bedrijf.

mens en organisatie ontwikkeling