Search

Corporate attitude zorgt voor nieuwe klanten en nieuwe medewerkers

Al jaren faciliteren wij de training PUUR POSE. In het thema corporate attitude leggen wij uit dat marktcommunicatie bestaat uit 2 delen. Enerzijds de authenticiteit van een organisatie (PUUR) en anderzijds de houding van een organisatie (POSE). Hierdoor weet een organisatie wie potentiële klanten kunnen zijn, hoe deze te verleiden en te bedienen. Het al oude vinden, binden en behouden. Dus heel eenvoudig: potentiële klanten worden klant om wie een organisatie is (PUUR) en om welke houding de organisatie naar de markt/klant heeft (POSE).

Op de arbeidsmarkt maken werkzoekenden op basis van diezelfde kenmerken, PUUR POSE, de keuze voor een (andere) werkgever. Dus ook een werkzoekende kijkt naar de corporate attitude van een organisatie, wie is een organisatie en hoe is de houding van een organisatie. Ondanks dat een organisatie niet actief werft of de media zoekt om merkbekendheid te genereren heeft het toch een corporate attitude

Wat is de corporate attitude?

De corporate attitude of het gedrag van een organisatie op de arbeidsmarkt omvat alle signalen die een organisatie afgeeft richting de arbeidsmarkt. Daarin is een deel bewuste communicatie. Denk aan advertenties, vacatures, websites, bedrijfspagina’s en uitingen in de media of op social media. Maar ook onbewuste of indirecte communicatie draagt bij aan de corporate attitude. De signalen die anderen afgeven over de organisatie. Dus niet alleen alle activiteiten om merkbekendheid te generen ook in de reguliere bedrijfsvoering is de corporate attitude terug te zien. Hoe ziet de voorgevel eruit? Met welke leveranciers wordt zakengedaan? Is de organisatie groen en duurzaam? Hoe worden medewerkers ontwikkeld? Hoe groot is het verloop en hoeveel mensen hebben de laatste tijd gekozen om te gaan werken bij de betreffende organisatie? Deze vragen worden niet altijd bewust gecommuniceerd maar de antwoorden worden wel gezien. Omdat klanten, medewerkers en oud-medewerkers over een organisatie communiceren met elkaar en via verschillende kanalen

Corporate attitude en de arbeidsmarkt.

Op de arbeidsmarkt heerst krapte in veruit de meeste beroepsgroepen. Veel organisatie hebben moeite met het vinden van nieuwe werknemers. Dus wordt er gekeken naar externe expertise. Daarom is arbeidsmarktcommunicatie een veel gebruikte zoekterm en zijn er steeds meer specialisten arbeidsmarkcommunicatie te vinden. Door gebruik te maken van deze experts wordt werving sexyer en professioneler. De bewuste communicatie wordt verbeterd. Maar dat leidt er niet per se toe dat de vacatures worden ingevuld. Arbeidsmarktcommunicatie is slechts een deel van de oplossing. Het gaat erom na te denken om de houding ten opzichte van de arbeidsmarkt te veranderen. De aantrekkingskracht moet groter. Nieuwe medewerkers kijken verder dan de vaak gekochte communicatie van een organisatie. Zij kijken juist naar de onbewuste en indirecte communicatie. Wat zeggen medewerkers die vertrokken zijn? Hoe schrijft de media over een organisatie? Dus een organisatie moet kijken naar authenticiteit en houding. Wij noemen dat de PUUR POSE.  Dat zorgt ervoor dat potentiële medewerkers bij jouw solliciteren.

Het veranderen van gedrag is lastig maar niet onmogelijk.

Elke verandering is moeilijk. Helemaal als de verandering betekent dat je eerst naar jezelf moet kijken. Zie jij je eigen valkuilen wel? Is de organisatie wel zo modern of zijn er traditionele werkmodellen? Zijn we zo plat georganiseerd als we zeggen of is er een hiërarchische organisatiestructuur, waarbij medewerkers worden gezien als ondergeschikten in plaats van als belangrijke partners in de organisatie? Zijn we zo transparant en open als dat zeggen dat we zijn? Staan we echt in contact met de medewerker en luisteren we echt naar diens behoeften?
Zijn we wie we denken dat we zijn? Zijn we authentiek en hebben we daarbij een passende houding?
Het advies is: “Beloof wat je doet, doe wat je beloofd en bewijs dat je gedaan hebt wat je beloofde.”

Wat is PUUR POSE dan precies?

PUUR POSE is een afkorting voor een invuloefening.

De letters staan voor:

Promise                             : Wat is uw belofte aan de klant die u meer dan anderen waar maakt?
Unique buying reasons     : Wat zijn de reden van uw klanten om voor uw product of dienst te kiezen?
Unique selling points        : Wat zijn de punten waarop u zich onderscheidt van uw concurrentie?
Recognition                      : Waaraan herkent de klant uw organisatie?

Product                             : Welke producten levert u aan de klant?
Objectives                         : Op welke doelgroep richt u zich?
Services                             : Welke diensten en service levert u de klant?
Environment                     : Welke omgeving creëert u voor de klant zodat deze zich comfortabel voelt?

Dit werkt ook als u producten, diensten en service vertaald in arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en het woord klant vervangt door medewerker. Als je de vragen beantwoordt en daarna in de organisatie bij medewerkers deze antwoorden toetst wordt zichtbaar wat de gedachte en de feitelijke PUUR POSE is van de organisatie.

Wat gebeurt er als de Corporate Attitude niet verandert?

Er is nu eenmaal sprake van een krapte op de arbeidsmarkt. Werknemers hebben het voor het kiezen. Van potentiële medewerkers wil je dat zij voor jouw organisatie kiezen en van de aanwezige medewerkers wil je dat zij niet verleid worden door anderen. De crux hierin is aandacht, oprechte aandacht.
Medewerkers die niet ontwikkeld worden vinden misschien wel een andere werkplek waar die investering wel gedaan wordt. Daarbij is het zo dat medewerkers die je nu niet ontwikkelt straks niet meer geschikt zijn voor de uitdagingen die er liggen. Vertrekkende medewerkers worden zichtbaar op social media waar zij hun reden voor vertrek delen. Waardoor de organisatie in een vicieuze vervangingscirkel terecht komt. Een andere reden om bewust bezig te zijn met je authenticiteit en houding ten opzichte van de arbeidsmarkt is diversiteit en inclusie. Je kunt zelf, intern in de organisatie wel denken dat er voor iedereen plek is, maar wordt dat ook zo gezien en ervaren? Te weinig diversiteit in de organisatie kan leiden tot een gebrek aan creativiteit en innovatie. Daarnaast kan te weinig inclusie ertoe leiden dat medewerkers zich niet comfortabel voelen en minder gaan presteren.

Wat levert bewust omgaan met Corporate Attitude op?

Bewust omgaan met de corporate attitude van een organisatie zorgt voor groei van het aanwezige menselijk kapitaal. Het totaal van het menselijk kapitaal van een organisatie, de verzameling van kennis, vaardigheden en talenten, neemt toe door oprechte aandacht voor de medewerker en door authenticiteit en houding naar de arbeidsmarkt is. Door te beloven wat je doet, te doen wat je beloofd en te bewijzen dat je gedaan hebt wat je beloofde, wordt de organisatie gezien als aantrekkelijk werkgever. Dat levert positieve onbewuste of indirecte communicatie op via LinkedIn en andere social-media. Door medewerkers in de organisatie of oud-medewerkers die zich gedragen als ambassadeur de organisatie. Er zullen meer potentiële medewerkers reageren op vacatures en u zult kunnen kiezen uit betere kandidaten. Medewerkers blijven langer verbonden aan een organisatie waardoor de kennisinvestering beter rendeert. De vertrekkende medewerker is positief over de organisatie. Deze positieve opwaartse spiraal is nauwelijks te koop. Wel kun je zelf de koers omhoog inzetten door je corporate attitude te analyseren en indien nodig deze bewust en positief te beïnvloeden.