Search

Dilemmatraining: Met dilemmatraining effectief automatisch gedrag ontwikkelen.

We kennen het allemaal wel maar zijn ons er in verschillende mate bewust van. In lastige situaties en of momenten waarin we ons onder tijdsdruk bevinden moeten we keuzes maken en besluiten nemen. Die keuzes kunnen grote gevolgen hebben voor de toekomst van een werkverhouding, het imago van een organisatie of de persoonlijke positie. Onder die druk nemen we meestal het besluit waar wij onszelf het prettigst bij voelen. We slagen er maar moeilijk in de juiste afweging te maken en kiezen te doen wat we altijd doen. Die keuze maken we bijna automatisch.

  • Waarom blijven we te lang hangen in doen wat we niet leuk vinden?
  • Waarom lossen we problemen van anderen op en werken daarvoor bijvoorbeeld over?
  • Waarom weten we achteraf wat we hadden willen zeggen en houden we op het moment dat het moet onze mond?

Het antwoord op deze vragen is omdat aangeleerd gedrag is. Met een dilemmatraining kun je effectief automatisch gedrag ontwikkelen.
Wij bieden dilemmatrainingen op maat die aansluiten bij jouw behoefte.

Standaard reacties onder druk

Kom je onder druk te staan, bevind je je in een crisis of heb je te maken met het nemen van een besluit in een stressvolle situatie? Als gevolg van deze situatie vertonen de meeste mensen een soort naar binnen gekeerd gedrag. Want er komt te veel tegelijk open hun af en of de druk wordt te groot. In z’n situatie gaat het brein op zoek naar een referentie kader. Daardoor razen gedachtes en mogelijke reacties in het hoofd voorbij.

Soms zoveel dat we daardoor fysiek en verbaal tot stilstand komen. De ideale oplossing komt niet en we kiezen voor veiligheid. Dat wil zeggen we gaan gedrag vertonen waarmee we onszelf het minst pijn doen.

Militairen noemen het stilvallen de shock of capture. Het moment van overrompeling waarin we niet goed kunnen nadenken. Het brein en het lijf schakelen naar overlevingsmodus en zorgen primair voor de eigen veiligheid dat wil zeggen effectief gedrag alleen voor jezelf. Een dilemmatraining is de manier om te ontwikkelen te doen wat nodig is en niet perse wat prettig voelt.

Andere automatismen

Mensen leren zichzelf patronen aan. Daardoor krijgen handelingen een volgorde of een werkwijze. Hoe langer we deze patronen aanhouden des te moeilijker wordt het veranderen ervan. De dilemmatraining is erop gericht deze patronen te doorbreken. Hoe? Door de deelnemers te  confronteren met, voor hun, onbekende dilemma’s. Door de onbekendheid met het dilemma wordt het referentiekader uitgeschakeld. Dit leidt er toe dat wij ons zelf nieuwe patronen aan willen leren.

In onze dilemmatraining wordt je begeleid in het aanleren van nieuwe patronen. Zo leer je elke situatie te analyseren alvorens te besluiten of te handelen. Je wordt je bewust van gedragsautomatismen die je remmen en je leert nieuwe die je juist verder helpen.

Resultaten van de dilemmatraining.

De deelnemer beschikt over nieuw aangeleerde patronen waardoor hij eerst analyseert en dan besluit en of handelt. Voor die analyse is informatie nodig. Hierdoor vindt communicatie plaats, in plaats van dat er sprake is van stilvallen. De nodige kennis en kunde wordt opgehaald waardoor effectief besloten en of gehandeld kan worden.  De bijvangst is dan ook dat teams meer gaan samenwerken en beter met elkaar gaan communiceren.

Wat onze klanten zeggen